Главни Слушалице, Здравље и лепота, Носиви уређаји